j9数字货币九游会|(最新)点击登录

北京九游会仪表科技有限公司 > 关于九游会 > 员工风范
  • 员工风范

一、团队篇:

   

               钢二排:冤家路窄[yuān jiā lù zhǎi]勇者胜                                      飞鹰队:鹰击漫空,势如破竹[shì rú pò zhú]。

  

                 雄狮队:横扫赛场,谁与争锋。                                   野狼队:勾结分歧,永争第一。

二、“俯卧撑事情”:

       

                “俯卧撑事情”配角                                                                       同甘共苦[tóng gān gòng kǔ]

         

                          贯彻始终[guàn chè shǐ zhōng]                                                                          冲动落泪

                              

                                                                            “敌手”扶持

京>###-1 © 2008 Gilise company

北京九游会仪表科技有限公司 >###1号期间财产天地4号楼308室 >###

###总机) >###13