j9数字货币九游会|(最新)点击登录

  北京九游会仪表科技有限公司 > 关于九游会 > 员工风范
  • 员工风范

  一、团队篇:

     

                 钢二排:冤家路窄[yuān jiā lù zhǎi]勇者胜                                      飞鹰队:鹰击漫空,势如破竹[shì rú pò zhú]。

    

                   雄狮队:横扫赛场,谁与争锋。                                   野狼队:勾结分歧,永争第一。

  二、“俯卧撑事情”:

         

                  “俯卧撑事情”配角                                                                       同甘共苦[tóng gān gòng kǔ]

           

                            贯彻始终[guàn chè shǐ zhōng]                                                                          冲动落泪

                                

                                                                              “敌手”扶持

  京>###-1 © 2008 Gilise company

  北京九游会仪表科技有限公司 >###1号期间财产天地4号楼308室 >###

  ###总机) >###13